Medisch Centrum Jean Fontaine (MCJF)

Schietschijfstraat 5 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

Afdelings verantwoordelijke: Mijnheer Waldemar Nyssen

02/220.29.42 - 02/220.29.53

Het Medisch Centrum Jean Fontaine is een polikliniek die rechtstreeks afhangt van het OCMW.

Het patiënten bestand telt 15.000 consultaties per jaar, en dit voor het geheel van de verschillende zorgen.

Volgende specialiteiten zijn op afspraak: algemene geneeskunde, KNO, pediatrie, orthopedie – traumatologie, algemene chirurgie, oogheelkunde, tandheelkunde, kinesitherapie, luchtwegen – allergie, urologie, cardiologie, gastro-enterologie, neurologie, radiografie. Volgende specialiteiten zijn zonder afspraak: gynaecologie, bloedafnamen. In het laboratorium kan men dagelijks terecht tussen 7u30 en 9u15 voor een bloedafname.