Financiële dienst

Verantwoordelijke: Mevr. Siham ASRI

02/220.29.76

Hun opdracht bestaat erin de ontvangsten en uitgaven van het OCMW na te kijken en in het boekhoudkundig systeem in te voeren volgens de beslissingen genomen door de Raad van Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau.

De dienst beheert eveneens de subsidies en helpt mee aan de afsluiting van het boekjaar.

De dienst stelt, onder gezag van de tijdelijk secretaris-generaal, een voorontwerp op van het budget en de begrotingswijzigingen.


Afspraken

Raadplegingen van maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u.