Sociale dienst

Verantwoordelijke: Mevr. Otavie LEUMI

02/220.24.40


De sociale dienst bestaat uit een maatschappelijk werkster. Zij volgt de sociale dossiers op vanaf het moment van de aanvraag tot het einde van het verblijf. Het werk bestaat uit het ontmoeten van de kandidaat bewoner en zijn familie en het opstellen van het dossier dat nodig is voor een opname. Zij neemt contact op met alle tussenkomende partijen.

De sociale dienst beheert de administratieve dossiers en dit indien mogelijk met de samenwerking van de familie. De dienst luistert naar de bewoners en probeert oplossingen te zoeken voor eventuele problemen.

De sociale dienst werkt samen met de Directie, de administratieve dienst en het verzorgend personeel. Hij maakt een rapport op waarover het Bijzonder Comité voor Ouderen een beslissing zal nemen telkens een bewoner financiële steun nodig heeft van het OCMW.


Afspraken

Raadplegingen op afspraak.