Rusthuis Anne-Sylvie Mouzon

Schietschijfstraat 5 - 1210 Sint-Joost-ten-Node

 

Directeur: Mr. Lesley MOREELS

02/220.29.71

 

Het rust- en verzorgingstehuis (RVT-ROB) van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node verwelkomt mensen van 60 jaar en ouder, ongeacht hun niveau van autonomie of fysieke of mentale afhankelijkheid, hun sociale situatie of hun woonplaats vóór hun opname in het centrum. Het centrum is echter niet uitgerust om te zorgen voor ernstige psychiatrische aandoeningen.

De bewoners worden verwelkomd en verzorgd in het Frans en het Nederlands, naargelang hun taalkeuze, met respect voor hun filosofische, politieke en religieuze overtuigingen. Het is van essentieel belang om de beweegredenen te begrijpen van de persoon die vraagt om te worden opgenomen in het rusthuis.

Het voorbereidend rapport van de maatschappelijk werker heeft als doel de persoon te situeren in zijn omgeving: hobby's, gezondheidstoestand, levensstijl, relaties, taal, enz. en ervoor te zorgen dat de informatie wordt doorgegeven aan het personeel.

Het rapport van de behandelende arts wordt gebruikt om de mate van autonomie van de persoon te beoordelen en om hem of haar te positioneren ten opzichte van het deel van de instelling (RVT-ROB).

Vanaf het moment van hun aankomst en gedurende hun hele verblijf in de instelling krijgen ouderen medische en sociale ondersteuning, evenals hulp bij activiteiten in het dagelijks leven. Ze mogen natuurlijk hun gebruikelijke huisarts houden als deze ermee instemt om hen te volgen en te bezoeken in het centrum. Zo niet, dan kunnen ze elke andere dokter kiezen die ze willen, inclusief een van de vaste huisartsen van het centrum.

Het rusthuis is direct verbonden met het Medisch Centrum Jean Fontaine (MCJF), dat de bewoners een hoge mate van comfort biedt voor specialistische consulten en technische ingrepen. De bewoners hebben echter de mogelijkheid om een externe zorgverlener te kiezen.

Het centrum wordt georganiseerd door het OCMW van Sint-Joost-ten-Node.

De directie

De directeur van het rusthuis is de manager van de instelling. Hij coördineert de uitvoering van het beleid op korte en middellange termijn en de middelen die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Hij voert zijn verantwoordelijkheden uit onder toezicht van het afdelingshoofd, de tijdelijke secretaris-generaal en de voorzitter van het OCMW.

Bij afwezigheid van de directeur worden de taken uitgevoerd door de hoofd administratief secretaris.