Luc Frémal

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest onder zijn leden een voorzitter.

Hij leidt de activiteiten van het OCMW en is belast met de uitvoering van de genomen beslissingen. In geval van dringendheid, kan de Voorzitter – met de door de wet en door het huishoudelijkreglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opgelegde beperkte mogelijkheden – besluiten om hulp toe te kennen. In dat geval moet hij nadien deze beslissing onderwerpen aan de goedkeuring van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De Voorzitter is lid en zit met recht alle instanties van het OCMW voor (Raad, Vast Bureau, Bijzondere Comités, Syndicale Bijeenkomsten, enz.). Hij nodigt hen uit en stelt de dagorder van de vergaderingen op.

De Voorzitter tekent, samen met de tijdelijk secretaris-generaal, alle briefwisseling, contracten, betalingsmandaten, terugvorderingmandaten, attesten, enz. Bij belet zal zijn functie verzekert worden door een Raadslid dat aangeduid werd. Momenteel is dat Mevr. De Raet.


Afspraken

Secretariaat:

02/220.29.02

Afspraken uitsluitend op afspraak.