Financieel directeur

Financieel directeur: Stefaan TIMMERMAN


De Financieel directeur heeft tot taak om, onder zijn persoonlijke en financiële verantwoordelijkheid, de ontvangsten te innen en de uitgaven te vereffenen. Hij is de financieel en budgettaire raadgever van het Centrum.

Hij moet de regelmatigheid en de wettelijkheid van de mandaten nakijken, maar hij mag niet over de geschiktheid twisten. Hij moet een waarborg vastzetten, die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid waarborgt. Hij zorgt ervoor dat de kosten van de sociale bijstand worden teruggevorderd en waakt erover dat de subsidies die verschuldigd zijn aan het Centrum ontvangen worden. Hij verzekert het beheer van het patrimonium van het OCMW.

Hij sluit de rekeningen af die de Raad van sociale bijstand vaststelt. Tenslotte worden de rekeningen definitief vastgesteld door de Raad van maatschappelijk welzijn of, bij gebrek (als de Gemeenteraad de rekeningen hervormd of verbeterd) het verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

Met uitzondering van de bekwaamheden voorzien in de wet, die hij uitoefent onder zijn eigen verantwoordelijkheid, beoefent hij zijn functies onder toezicht van de Voorzitter. De Voorzitter vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en extragerechtelijke handelingen.


Afspraken

  • Ontvangerij

02/220.29.10

Raadplegingen gedurende de diensturen volgens de beschikbaarheid of op afspraak.