Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDW)

Preventieadviseur: Mevr. F. LAMKADEM

02/220.24.05

 

De IDW staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van alle andere preventiemaatregelen en activiteiten (artikel 4 van het K.B. van 27 maart 1998).

In het kader van dit dynamisch risicobeheersingssysteem hebben de werkgever en de interne dienst volgende opdrachten:

  • Aanpassen van het werk aan de werknemer
  • Risicoanalyse (gevaren identificeren en gepaste maatregelen nemen)
  • Opstellen van een globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
  • Analyseren van de oorzaken van arbeidsongevallen
  • Analyseren van de oorzaken van beroepsziekten
  • Analyseren van de arbeidsplaats
  • Controle van de hygiëne op de arbeidsplaats
  • Advies verlenen over het opstellen van instructies (brand, gebruik van werkuitrustingen, enz.) en over de vorming van werknemers
  • Verbeteren van het welzijn van de werknemers
  • De werkgever raadgeven en de werknemers informeren inzake gezondheid en veiligheid