Sociale co÷rdinatie

 

02/220.24.27

 

De Sociale coördinatie heeft tot doel de sociale acties naar de bevolking toe te coördineren en dit door onderling overleg van de verschillende locale en sociale organen. Sociale coördinatie wil een plaats zijn voor reflectie en oriëntatie van het sociaal beleid op lokaal vlak door, met respect voor de respectieve verantwoordelijkheden en bevoegdheden, adviezen en oriëntaties uit te brengen voor de plaatselijke partners en de gemeentelijke, gewestelijke en communautaire overheden.

Het is een plaats waar overleg en inspraak centraal staan en waar de identiteit, de acties en de verantwoordelijkheden van elk van de partners worden gerespecteerd. Daartoe worden er democratische werkingregels aangenomen.

Zij spant zich voornamelijk in op gebied van gezondheid, huisvesting en vreemdelingenrecht.

 

Als u meer op de werking sociale coördinatie ervan wilt leren, klikt op de volgende band:


Afspraken

Afspraken uitsluitend op afspraak.