Tijdelijk Secretaris-generaal

Tijdelijk Secretaris-generaal: Felicia TVERDOHLEB


De tijdelijk Secretaris-generaal woont, zonder beraadslagende stem, de vergaderingen bij van de Raad en van het Vast Bureau. Zij kan de vergaderingen bijwonen van alle Bijzondere Comités. Zij is in het bijzonder belast met het opmaken van de notulen van die vergaderingen. Zij herinnert aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de wet voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

Zij onderzoekt de zaken, leidt de administratie en is het hoofd van het personeel.

Zij bewaart het archief en tekent, samen met de voorzitter, alle officiële documenten die afkomstig zijn van het Centrum.

Zij maakt de voorontwerpen op van de begroting en de begrotingswijzigingen. Zij verzekert de opvolging van de begroting en is verantwoordelijk voor het opmaken van de bevelschriften tot betaling of tot invordering.

Zij is verplicht zich te gedragen naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de Voorzitter, de Raad en het Vast Bureau.


Afspraken

Secretariaat:

02/220.29.02

Afspraken uitsluitend op afspraak.