Welkom op onze website!

Als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zorgen wij voor het sociale aspect van onze gemeente en willen we ervoor zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Onze fundamentele opdracht, vastgelegd in de Belgische Grondwet, bestaat erin sociale bijstand te verlenen aan alle gezinnen en personen die dat nodig hebben.

Onze tussenkomst, die wordt voorafgegaan door een diepgaand sociaal onderzoek, wordt individueel behandeld om een zo best mogelijk antwoord te geven op elke situatie, of het nu gaat om materiële, sociale, medische, medisch-sociale, psychologische of andere aspecten.

Onze openbare dienst staat open voor alle inwoners van de gemeente en weerspiegelt ons geloof in gelijkheid, waardigheid en respect voor iedereen. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gesteund voelt, ongeacht zijn of haar omstandigheden.

We zijn trots op onze nauwe banden met de gemeenschap en werken er voortdurend aan om deze te versterken.

Bedankt dat u ons steunt in onze gezamenlijke missie om een eerlijkere, meer zorgzame samenleving op te bouwen.

Openingsuren