Algemene sociale dienst

Hoofd maatschappelijk werkers

  • Mevr. T. OLBRECHTS
  • Mevr. Mireille TSHIONZA

02/220.29.32 - 02/220.24.60

 

Elke persoon met gewone verblijfplaats in de gemeente Sint-Joost-ten-Node die financiële en/of sociale moeilijkheden ondervindt, kan hulp krijgen van het OCMW, op voorwaarde dat hij/zij aan de toekenningscriteria voldoet.

De algemene sociale dienst (“SSG”) ontvangt en behandelt de bijstandsaanvragen van het OCMW. Aanvragen kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend. Zodra ze bij het OCMW aankomen, worden de aanvragers doorverwezen naar een onthaalmedewerker die hen de identiteit meedeelt van de maatschappelijk werker die verantwoordelijk zal zijn voor de opvolging van hun dossier.

De maatschappelijk werker opent het dossier en voert een sociaal onderzoek uit. Dit onderzoek bepaalt of de persoon voldoet aan de voorwaarden voor bijstand of dat zijn sociale situatie een tussenkomst rechtvaardigt, zowel financieel als sociaal, preventief, curatief of palliatief. Aan het einde van het onderzoek, en binnen een termijn van maximaal dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, stelt de maatschappelijk werker een sociaal verslag op en doet hij voorstellen voor tussenkomst of weigering van tussenkomst. Het verslag wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (“CSSS”) voor een beslissing.


Afspraken

Permanenties van maandag tot donderdag van 8u45 tot 11u45.

Op vrijdag geen afspraken en geen permanentie.

Nieuwe aanvragen van maandag tot donderdag van 8u45 tot 10u.