Nieuws

Steun voor studenten, leerlingen en hun ouders

Beschikbare steun voor studenten in het hoger onderwijs, studenten in het secundair onderwijs en hun ouders

De website "Aides-études.be" bundelt de belangrijkste bestaande steunregelingen en maakt ze zichtbaarder voor studenten, toekomstige studenten in het hoger onderwijs en hun ouders. Deze website informeert de begunstigden over de bestaande steunregelingen en spoort hen aan hun rechten te doen gelden en zo nodig hulp te vragen.

Website: https://aides-etudes.cfwb.be