Transparantie voor de Brusselse openbare mandatarissen

Op 1 december 2018 treedt de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen volledig in werking.

De Brusselse openbare mandatarissen moeten binnen de maand na hun eedaflegging of installatie de lijst van mandaten, functies en afgeleide functies indienen, evenals de bezoldigingen, voordelen van alle aard en de representatiekosten die zij ontvangen. Die aangifte gebeurt bij de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris of het controleorgaan, namelijk de cel “Transparantie van de bezoldigingen” die werd opgericht binnen de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

www.parlement.brussels/mandataires/?lang=nl

Publicatie voor het jaarverslag

Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.


Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.