Het bestuur

Er werken veel mensen in een OCMW. De maatschappelijk assistenten zijn misschien de meest gekende, maar zeker niet de enigen die een belangrijke rol spelen in het OCMW. Het OCMW kan trouwens enkel functionneren dankzij bepaalde instellingen. Het is dus belangrijk en nuttig van deze te kennen.

 

De maatschappelijk assistenten:

Elk OCMW heeft ten minste één maatschappelijk werker. De maatschappelijk assistent, door de wet maatschappelijk werker genaamd, heeft als opdracht personen en families te helpen hun moeilijke situatie te boven te komen of deze te verbeteren.

Daartoe probeert hij de situatie waarin iemand zich bevindt te begrijpen tijdens een eerste onderhoud. Hij bereidt het dossier voor, hij geeft documentatie en adviezen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (deze instelling neemt de uiteindelijke beslissing over de steunaanvraag) en hij verzekert de sociale begeleiding.

Zijn functie in het OCMW is zodanig belangrijk dat de beslissingen van het OCMW over de steunaanvragen enkel en alleen geldig zijn indien genomen op grond van een sociaal onderzoek dat gevoerd werd door een maatschappelijk assistent.

 

Het personeel van het OCMW:

De wet verplicht uitdrukkelijk dat elk OCMW beschikt over een Secretaris, een Ontvanger en ten minste één maatschappelijk werker. Voor het overige behoort het aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om het personeelskader vast te leggen.

Naast de aanwezigheid van maatschappelijk werkers, functioneert het OCMW dankzij een groot aantal administratief personeel, maar ook zeer dikwijls met juristen, informatici, economisten, arbeiders, verzorgend personeel, etc.