Michel Denys

De Generaal secretaris woont, zonder beraadslagende stem, de vergaderingen bij van de Raad en van het Vast Bureau. Hij kan de vergaderingen bijwonen van alle Bijzondere Comités. Hij is in het bijzonder belast met het opmaken van de notulen van die vergaderingen. Hij herinnert aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de wet voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

Hij onderzoekt de zaken, leidt de administratie en is het hoofd van het personeel.

Hij bewaart het archief en tekent, samen met de voorzitter, alle officiële documenten die afkomstig zijn van het Centrum.

Hij maakt de voorontwerpen op van de begroting en de begrotingswijzigingen. Hij verzekert de opvolging van de begroting en is verantwoordelijk voor het opmaken van de bevelschriften tot betaling of tot invordering.

Hij is verplicht zich te gedragen naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de Voorzitter, de Raad en het Vast Bureau.


Afspraken

Secretariaat:

02/220.29.02

Afspraken uitsluitend op afspraak.