Welkom op de website van OCMW van Sint-Joost

Woordje van de Voorzitter

De voorzitster Anne-Sylvie Mouzon heeft het lot van het OCMW gedurende 18 jaar bepaald. Zij heeft een grote invloed gehad op de modernisering van onze werking.

Daarom heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn besloten om het proactief sociaal beleid van Mevrouw Mouzon verder te zetten. Er moet een bijzondere aandacht zijn voor de jongeren onder 25 jaar, zodat deze niet in de armoede zouden belanden.

Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie is zeker de belangrijkste manier waardoor de jongeren hun toekomst kunnen plannen. Het project kan enkel leiden tot reële vooruitzichten inzake integratie indien er een regelmatige actualisering is van de begeleiding en ondersteunning voor de jongere.


Luc Frémal